Przejdź do treści

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych wszystkich klientów, z którymi współpracuję, jest dla mnie bardzo ważna. Zebrałem dla Ciebie w kilku punktach najważniejsze informacje o tym co dzieje się z danymi, jak są przechowywane i do czego je wykorzystuję. W obrębie mojego serwisu możesz czuć się bezpiecznie – Twoich danych pilnuję, jak oka w głowie!

1. Informacje ogólne

 1. Opisywana polityka prywatności odnosi się do witryny internetowej, działającej pod adresem: https://kreacjamarki.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  Michał Płomiński
  ul. Gdańska 16
  63-400, Ostrów Wielkopolski
  NIP: 6222745956
 3. Adres mailowy do kontaktu z operatorem witryny: m.plominski@kreacjamarki.pl
 4. Operator jest jednocześnie administratorem danych osobowych, dobrowolnie pozostawionych w obrębie serwisu.
 5. Dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
  • Wysyłka newslettera
  • Obsługa zapytań napływających przez formularze kontaktowe
  • Realizacja usług i propozycji
  • Prezentacja ofert
 6. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach, odbywa się w następujący sposób:
  1. Poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych znajdujących się w obrębie serwisu
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniu końcowym użytkownika, plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Wszystkie elementy wprowadzania danych i logowania są chronione certyfikatem SSL. Pozwala to na szyfrowanie danych i haseł użytkownika na jego komputerze. Wobec tego ich odczytanie jest możliwe tylko na serwerze docelowym.
 2. Wszystkie hasła pozostawione przez użytkowników, są przechowywane w formie hashy. Hashowanie ma charakter jednostronny.
 3. W celu ochrony danych, wykonywane są regularne kopie bezpieczeństwa.
 4. Oprogramowanie wykorzystywane do obsługi serwisu jest regularnie aktualizowane. Wspomaga to najwyższy standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

3. Hosting

 1. Serwis utrzymywany jest na serwerach firmy zenbox.pl

4. Prawa użytkowników i dodatkowe informacje

 1. W określonych sytuacjach operator serwisu ma prawo przekazać Twoje dane podmiotom trzecim. Odbywa się to wyłącznie wówczas, gdy wymaga tego prawidłowe wykonanie usługi, realizację zawartej umowy lub realizacja obowiązków administratora danych. Odbiorcy, którym dane mogą zostać przekazane:
  • Firma hostingowa (powierzenie).
  • Pracownicy i współpracownicy, upoważnieni do wykonania działań, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
 2. Administrator oświadcza, że Twoje dane osobowe, przetwarzane są nie dłużej, niż to konieczne w odniesieniu do konkretnych przepisów. W przypadku danych marketingowych, okres przechowywania danych wynosi maksymalnie 3 lata.
 3. W każdym momencie masz prawo żądać od administratora:
  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania lub zmiany danych osobowych,
  • całkowitego lub częściowego usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Egzekwowanie tegoż prawa nie będzie możliwe w przypadku istnienia przesłanek i prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania. Nadrzędnych interesów praw oraz wolności, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. W przypadku braku podania danych osobowych, wykonanie części działań może być niemożliwe do realizacji.
 7. Administrator ma prawo podjąć czynności automatyzujące podejmowanie decyzji. Za takie uważa się między innymi profilowanie, aby móc jak najlepiej i najbardziej kompletnie, świadczyć oferowane przez siebie usługi, w ramach zawartej umowy, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Twoje dane pozostają w obrębie działań i jurysdykcji Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane w stosownych miejscach – formularzach kontaktowych.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu sesji, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka)
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne (najczęściej pliki tekstowe), które są przechowywane na Twoim urządzeniu i urządzeniu każdego użytkownika, który wyraził na to dobrowolną zgodę. Ciasteczka mają za zadanie przechować informację o pobycie na stronie, jej adresie oraz określony czas przebywania na urządzeniu końcowym. Każde z ciasteczek posiada unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu). Skutkuje to brakiem konieczności logowania, po każdorazowym wejściu na strony będące częścią serwisu. Sesja zostaje zapamiętana na określony czas.
  2. realizacji celów określonych w punkcie 7 niniejszej polityki prywatności.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Przeglądarki internetowe w domyśle pozwalają na przechowywanie ciasteczek. W przypadku, kiedy nie chcesz wyrazić na to zgody, możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki w tym zakresie oraz usunąć pliki cookies, ze swojego urządzenia. Szczegółowe infromacje znajdziesz w punkcie 9 niniejszej polityki.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu lub całkowicie uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niego.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), czy Linkedin (Linkedin Corp. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeżeli zmienisz zdanie co do ciasteczek, wystarczy zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie wyłączenie obsługi plików cookies może skutkować utrudnieniem, a w skrajnych przypadkach niemożliwością prawidłowego korzystania z serwisu.
 2. Poniżej lista najpopularniejszych przeglądarek internetowych, wraz z wytycznymi co do edycji obsługi plików cookies:

   

  Urządzenia mobilne: